naglowek1

Projekt oparty o coroczny konkurs
dla młodzieży z województwa kujawsko – pomorskiego
zainteresowanej rozwojem w jednej z wybranych dziedzin naukowych.
Młodzieży odważnej, pragnącej eksperymentować i otwartej na świat nauki.

Coroczny konkurs dla młodych
designerów – studentów
kierunków wzornictwa i pokrewnych
Akademii Sztuk Pięknych i innych polskich jednostek akademickich.

Projekt długookresowego wspierania młodych naukowców
chcących poza pracą naukowo – dydaktyczną,
testować swoje możliwości
współpracując w budowaniu i wzrastaniu
przedsiębiorstw innowacyjnych,
których będą nieodłączną częścią.

Slider

tlo_lewe

 

 

Założenia:

Program PASSIO.IN jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby, które ujawniły się wewnątrz Passio z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Chcieliśmy dzielić się tym, co udaje się nam wypracować z otaczającym nas środowiskiem i robić to w sposób przemyślany, systemowy i jak najbardziej efektywny. Z potrzeby tej powstał PASSIO.IN. Program ten obejmuje permanentną realizację trzech grup projektów. Jest on bezpośrednią odpowiedzią na sygnały, jakie Passio - jako innowacyjna firma technologiczna z branży medycznej, elektrotechnicznej i lotniczej - odbiera z lokalnego otoczenia i lokalnego środowiska społecznego.

Program Passio.IN został zainicjowany dla tworzenia warunków kreatywnego rozwoju, w szczególności członków lokalnej społeczności województwa kujawsko-pomorskiego, a także całego kraju, w tym osób chcących wykorzystać swoją wiedzę i dużą energię dla dalszego własnego rozwoju.

Passio.IN to zestaw projektów tworzących szanse i warunki do szlifowania talentów
z szeregu określonych dziedzin oraz zachęcających do podejmowania dalszych wyzwań do kreowania swojej przyszłości w oparciu o własne pomysły.

Program przeznaczony jest w poszczególnych projektach dla:

młodzieży ponadgimnazjalnej i studentów pierwszych lat studiów,

młodych designerów,

młodych naukowców – pracowników naukowych uczelni wyższych.

Dla każdej z tych grup funkcjonuje odrębny długookresowy projekt.

 

Organizator: Passio sp. z o.o.

Realizator: Stowarzyszenie Kujawsko- Pomorski Klaster Telemedycyny Innobridge

 

 

tlo_prawe

dol_panel